Aktualne – Etap IV – Przeprowadzenie procedury formalnej

Uchwała krajobrazowa » Aktualne – Etap IV – Przeprowadzenie procedury formalnej

W dniu 23 sierpnia 2019 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały krajobrazowej, który dostępny jest w poniższym linku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami w dniu 12 września 2019 r. godz. 17.00 w sali konferencyjnej w oranżerii Zamku Cieszyn oraz na konsultacje indywidualne w dniu 13 września 2019 r. w godz. 10.00-14.00 również w sali konferencyjnej w oranżerii Zamku Cieszyn.

Uwagi do projektu uchwały można składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: umcieszyn@finn.pl w nieprzekraczalnym terminie: od dnia od 23 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu wnoszącego uwagi.