Aktualne- etap III

Uchwała krajobrazowa » Aktualne- etap III

Szanowni Państwo

Prezentujemy długo oczekiwany projekt tzw. „uchwały krajobrazowej” dla Cieszyna, która będzie obejmowała obszar całego miasta, regulując zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Ponieważ jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla naszego miasta każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się więcej na spotkaniach oraz warsztatach:

wtorek 7.05, g. 16:30  - otwarte spotkanie informacyjne + dyskusja

środa 8.05 spotkania indywidualne na zaproszenia

czwartek 9.05, g.16:30 otwarte warsztaty dot. odczytywania zapisów uchwały

piątek 10.05, g. 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00  otwarty dyżur – rozmowy indywidualne

Wszystkie powyższe spotkania odbywać się będą w Sali konferencyjnej Oranżerii Zamku Cieszyn

 

Opinie i uwagi można składać do 21 maja na adres: krajobraz.cieszy@gmail.com 

lub w biurze podawczym w Ratuszu lub na adres: urzad@um.cieszyn.pl