Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanie
RSS

Aktualności

 • logo[2].png

  Budżet Obywatelski 2020 - lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

  2019-12-05 15:04

  Prezentujemy listy projektów, które zostały dopuszczone i niedopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020. Mieszkańcowi Cieszyna, który zgłosił projekt niedopuszczony do głosowania przysługuje prawo odwołania w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  2019-12-02 16:06

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

 • Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych

  2019-11-29 10:08

  Szanowni Państwo,

  w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cieszyn udzielonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) polegających m.in. na weryfikacji danych, podanych w składanych przez Państwa oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz pojawiającymi się nieprawidłowościami podczas obecnie przeprowadzanych kontroli, zapraszam Państwa na szkolenie z przedmiotowego zakresu w dniu 13.12.2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5 (sala konferencyjna). Proszę o telefoniczne zgłoszenia do dnia 12.12.2019 r. pod numerem telefonu: 33 4794931.

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych

  2019-11-28 13:05

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy. W oświadczeniu podaję się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych.

 • Konkurs ofert na realizację zadania pn. Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli

  2019-11-28 12:39

  Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”, w okresie od 10 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” – oferta”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter. Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  2019-11-27 12:22

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

   
 • 1.png

  Zaproszenie na spotkanie z Marcinem Popkiewiczem

  2019-11-26 13:02

  Cieszyńska Szkoła EkoMyslenia zaprasza na cykl spotkań poświęconych zmianom klimatycznym oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

  Klimatyczne fakty i mity
  Marcin Popkiewicz
  3.12.2019, godz. 16.00
  Wstęp wolny
  Zamek Cieszyn, sala konferencyjna

  O co chodzi ze zmianą klimatu, czy i jakie są dowody na jej zachodzenie i przyczyny? Jak obecna zmiana klimatu ma się do zmian klimatu w przeszłości i jakie mogą być jej potencjalne następstwa? Czy i jakie działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych powinniśmy podjąć, w Polsce i na świecie?

  Marcin Popkiewicz - fizyk jądrowy, klimatolog, analityk megatrendów, przedsiębiorca, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka- -energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu" i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?", redaktor portali: ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.

  Wstęp wolny. 

 • Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  2019-11-26 12:44

  W dniu 27.11.2019 r., ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna i zła, okresowo bardzo zła. Obszar: całe województwo śląskie.

 • zaproszenie.jpg

  Bezpłatne warsztaty „RADY NA ODPADY”

  2019-11-26 12:32

  Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców zabudowy wielolokalowej Cieszyna na bezpłatne warsztaty „RADY NA ODPADY” organizowane w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”, które odbędą się 2 grudnia i 8 stycznia.

  2 grudnia 2019 r.
  miejsce: SM „Cieszynianka”
  sala konferencyjna: ul.Kossak – Szatkowskiej 6
  godz. 17:00-19:00
  liczba miejsc ograniczona

  8 stycznia 2020 r.
  miejsce: SM „Cieszynianka”
  sala konferencyjna: ul.Hajduka 17
  godz. 17:00-19:00
  liczba miejsc ograniczona
   

 • Zarządzenie Nr 0050.795.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

  2019-11-25 16:19

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego