Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Zarządzenie Nr 0050.237.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 czerwca 2020 roku

  2020-06-03 09:25

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

  Zarządzenie Nr 0050.237.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 czerwca 2020 r. 

  Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji 

  Projekt uchwały

   

 • Oświadczenie Burmistrz Miasta Cieszyna z 1.06.2020

  2020-06-01 14:30

   

  Informacja o likwidacji Towarzystwa Sportowego 1909 Piast Cieszyn dotarła do Władz Miasta ze strony internetowej klubu i sportowebeskidy.pl. Przypominam, że w mieście Cieszyn do teraz istniały 3 kluby piłkarskie:

  • TS 1909 Piast Cieszyn - biorący udział w rozgrywkach seniorów,
  • Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn - szkolący dzieci i młodzież,
  • Cieszyński Klub Sportowy Piast - szkolący dzieci, młodzież i biorący udział w rozgrywkach seniorów. Więcej informacji. 
 • IMGW-PIB informuje: Gwałtowne wzrosty stanów wody - górna Odra i jej dopływy

  2020-05-31 11:47

  Intensywne opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody miejscami do strefy wody wysokiej. W zlewniach Olzy i rzek silnie zurbanizowanych wzrosty mogą być bardzo szybkie. Na Olzie niewykluczone przekroczenia stanów ostrzegawczych. Szczegóły na www.pogodynka.pl.

 • Herb_Cieszyna_300dpi.jpg

  Od 1 czerwca czynna będzie kasa podatkowa

  2020-05-29 14:03

  Od 1 czerwca 2020 r. aż do odwołania kasa podatkowa czynna będzie codziennie w godzinach 8:00-14:00. Sprawy dotyczące zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych lub inne wymagające wizyty w Urzędzie załatwiane będą w godzinach 8:00-14:30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Referatu Podatków.

 • 2[9].jpg

  Internetowa rezerwacja terminów wizyt w Urzędzie Miejskim

  2020-05-29 13:38

   

  Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Urząd Stanu Cywilnego przypominają, że istnieje internetowa rezerwacja terminów wizyt. Na stronie http://www.um.cieszyn.pl/internetowa-rezerwacja-terminow.html należy wybrać termin i temat wizyty, następnie należy wypełnić odpowiednie rubryki, podając: imię, nazwisko, telefon, e-mail, oraz krótko opisać, czego sprawa dotyczy.  Po wyrażeniu zgody i zapoznaniu się z regulaminem następuje rezerwacja terminu wizyty.

 • Przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Gustawa Morcinka

  2020-05-28 14:01

   

  Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 28.05.2020r. nastąpi przerwa  w dostawie wody od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Cieszynie w rejonie ul. Gustawa Morcinka 3, 5, 5a.

  Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • Raport o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-05-28 13:43

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.198.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2020 r., zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz w związku z § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r., poz. 4208).

 • Raport o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-05-28 13:25

   

  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.200.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2020 r., zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz w związku z § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r., poz. 4208).

 • woda[1].jpg

  28 maja - przerwa w dostawie wody Cieszyn, Pogwizdów!

  2020-05-28 08:55

  Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 28.05.2020r. nastąpi przerwa  w dostawie wody od godz. 8:30 do godz. 10:30 w Cieszynie w rejonie ul. Zagrodowa, Jodłowa, Zadworna, Frysztacka od ul. Zagrodowej w kierunku Pogwizdowa. W Pogwizdowie ul. Cieszyńska 1 - 35, Krótka, Wierzbowa.

  Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • Czwarty etap znoszenia ograniczeń – COVID-19

  2020-05-27 12:37

  Nadchodzi czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie będziemy musieli zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni pod warunkiem zachowania 2-metrowego odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych. Oprócz tego w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostaną kina, teatry, siłownie i salony masażu. Mimo to nadal konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi.