Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Dotacje na remont obiektów zabytkowych

  2021-01-14 14:50

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  Wnioski można składać  do dnia 31.01.2021r. 

  Więcej informacji: KLIK

 • Pożyczki na remont obiektów zabytkowych

  2021-01-14 14:49

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki.  O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wnioski można składać do dnia 01.02.2021r. 

  Więcej informacji: KLIK 

 • KOMUNIKAT – NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW

  2021-01-14 07:54

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od 1 lutego 2021 r. w przypadku stwierdzenia przez firmę wywozową podczas świadczenia usługi odbioru odpadów, iż właściciel nieruchomości niewłaściwe posegregował odpady, np. umieścił różne frakcje odpadów w jednym worku, firma wywozowa... czytaj więcej 

 • Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2021 roku

  2021-01-13 14:26

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn

 • Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2021 roku

  2021-01-13 14:12

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn

 • Ostrzeżenie z dnia 13.1.2020 - Intensywne opady śniegu/2

  2021-01-13 12:19

   

  Woj. śląskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm.

 • 1[1].png

  Uczniowie klas 1-3 wracają do szkół. Zasady bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności - przedłużone

  2021-01-12 09:08

   

  Od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Taka decyzja zapadła 11 stycznia, podczas konferencji prasowej Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 • Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  2021-01-11 11:25

 • INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA LUB PUBLICZNA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

  2021-01-08 09:04

  W związku z wejściem w życie uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 7758) i uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 7759),
   
  od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna. WIĘCEJ
 • OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

  2021-01-05 15:00

   

  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, w rejonach podgórskich około -4°C temperatura minimalna gruntu około -2°C, w rejonach podgórskich około -6°C. Temperatura powietrza zacznie spadać najwcześniej na południu w związku z przemieszczającymi się z tego kierunku rozpogodzeniami.

  Ważność: od godz. 20:00 dnia 05.01.2021 do godz. 08:00 dnia 06.01.2021.