Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanie
RSS

Aktualności

 • 1[12].jpg

  Bezpłatne warsztaty RADY NA ODPADY w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”

  2020-02-19 13:58

  Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców zabudowy wielolokalowej Cieszyna na bezpłatne warsztaty  RADY NA ODPADY w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”. 

  TEMATYKA:

  I część spotkania: zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  w gminie, w tym ograniczanie użytkowania tworzyw sztucznych (nowe przepisy), wpływ odpadów na zdrowie i środowisko, segregacja i recykling odpadów, kompostowanie.

  II część spotkania: w ramach tej części odbędą się zajęcia praktyczne: wskazówki dotyczące segregacji odpadów – ćwiczenie „Segregacja”. Podczas zajęć uczestnicy zyskają wiedzę na temat recyklingu poszczególnych surowców, sposobów unieszkodliwiania odpadów, nauczą się rozpoznawać znaki ekologiczne oraz ograniczać ilość odpadów (zwłaszcza z tworzyw sztucznych). Odbędzie się również pokaz wykonania „woskowijki” -  jednej z metod zastąpienia plastiku materiałem wielokrotnego użytku.

 • Zarządzenie nr 0050.68.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 lutego 2020 roku

  2020-02-19 13:46

  Zarządzenie nr 0050.68.2020
  Burmistrza Miasta Cieszyna
  z dnia 10 lutego 2020 roku

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 • Zarządzenie nr 0050.70.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 lutego 2020 roku

  2020-02-19 13:42

  Zarządzenie nr 0050.70.2020
  Burmistrza Miasta Cieszyna
  z dnia 10 lutego 2020 roku

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-02-19 13:32

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku 

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 stycznia 2020 r., na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r., poz. 4208).

 • Budżet Obywatelski - czekamy na Państwa wnioski i uwagi

  2020-02-19 12:34

  Dobiega końca procedura wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Przystępując do kolejnej edycji chcemy poznać opinie mieszkańców Cieszyna dotyczące obowiązujących zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego, w szczególności: promocji, edukacji mieszkańców, zbierania projektów, weryfikacji oraz głosowania.

  W związku z powyższym swoje propozycje zgłaszać można drogą elektroniczną na adres: rdg@um.cieszyn.pl. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane podczas tworzenia zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Na Państwa wnioski i uwagi czekamy do dnia 02.03.2020 r.

  Urząd Miejski w Cieszynie

 • Informacja dla rolników

  2020-02-18 14:32

  Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dla osób dokonujących uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny oraz zasad dokonywania uboju z konieczności. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

  Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 • WR4.jpg

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2020-02-14 13:17

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”. Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:

  - 15. Urodziny Zamku Cieszyn,
  - Bezpłatne warsztaty „Rady na odpady” w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”, 
  - XXVI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie-2020”,
  - Pojedź z nami do Planicy!,
  - Chopin na jazzowo,
  - 22. edycję „Kina na Granicy”, 
  - Pojedynek rocka – ćwierćfinały

  i wiele, wiele innych. Zapraszamy do lektury!

 • Oświadczenie w sprawie śmierci pracownika na terenie inwestycji prowadzonej przez ZGK

  2020-02-14 12:10

   

  13 lutego ok. godz. 12.40 w ramach prowadzonej inwestycji przez Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Frysztackiej i Chemików w Cieszynie” doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W szpitalu zmarł pracownik firmy Ekobud S.J., która realizuje prace zlecone przez ZGK.

 • Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu komunikat z 11.02.2020

  2020-02-13 11:48

  Szanowni Państwo,

  w związku z występującymi na terenie województwa śląskiego trudnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności silnymi wiatrami i opadami, przypominam, iż zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 • Zarządzenia Nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 lutego 2020 roku

  2020-02-10 15:55

  Zarządzenia Nr 0050.63.2020
  Burmistrza Miasta Cieszyna
  z dnia 10  lutego 2020 roku

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu