Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Nagrody i wyróżnienia sportowe

  2021-01-05 14:44

  Wydział Sportu przypomina, że wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i drużyn osiągających wysokie wyniki sportowe w 2020 roku oraz za całokształt działalności sportowej można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie od 2 do 31 stycznia 2021 roku.

 • Raport z konsultacji społecznych

  2021-01-05 10:03

  z mieszkańcami i radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • Stypendia w kulturze!

  2021-01-05 07:45

   

  Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

  Szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia określa uchwała nr XXI/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 r. - do pobrania ze strony internetowej

  www.um.cieszyn. pl – zakładka „Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury i Promocji Miasta” - „Stypendia w kulturze”.

 • Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

  2021-01-04 16:17

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 • Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

  2021-01-04 16:14

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

 • Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

  2021-01-04 16:12

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2021.

 • Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

  2021-01-04 16:09

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021 - 2022” w 2021 roku.

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  2021-01-04 10:27

   

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. W oświadczeniu podaję się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych. Więcej 

 • czech-republic-162276_1280.png

  Ograniczenie dot. swobodnego przemieszczania się osób na granicy PL-CZ od 18.12.20

  2021-01-04 10:12

  Od 18 grudnia przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób na granicach Republiki Czeskiej. Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa) o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Wyjątkiem zostali objęci m. in. obywatele UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy tranzytem, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 24 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu wiarygodnego dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu) oraz pracownicy transgraniczni.

 • Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

  2020-12-31 11:13