Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • fot. W. Wandzel

  Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń, które stworzą listę sklepów i punktów usługowych czynnych od dnia 4 maja

  2020-04-30 13:49

   

  Szanowni Państwo.

  4 maja obowiązywać zaczynają nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z nimi możliwe będzie ponowne uruchomienie działalności sklepów i galerii handlowych. Wobec powyższego Miasto Cieszyn organizuje akcję, której celem jest zachęcenie do skorzystania z oferty przedsiębiorców działających w Śródmieściu.

  Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń, które stworzą listę sklepów i punktów usługowych czynnych od dnia 4 maja. Nadesłane zgłoszenia powinny zawierać informację o terminie rozpoczęcia działalności, dniach i godzinach otwarcia (proszę podać nazwę, ulicę i numer).

  Zebrane dane zostaną opublikowane na stronach internetowych Cieszyna, a także na profilach społecznościowych i dostępnych kanałach informacyjnych. Kontakt: media@um.cieszyn.pl

 • Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

  2020-04-30 10:06

  Szczegóły w załączonym pliku.

 • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

  2020-04-30 10:04

  Szczegóły w załączonym pliku.

 • Komunikat i regulamin dotyczący otwarcia PSZOK od 4.05.2020 r.

  2020-04-29 14:59

   

  Szanowni Mieszkańcy,
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że od 4 maja 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie zostaje otwarty dla Klientów.

  W związku z obowiązywaniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie Państwa, jak i pracowników Spółki zostały wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK, co zostało uregulowane w Regulaminie prowadzenia PSZOK w czasie stanu epidemii koranowirusa SARS CoV-2.  Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i bezwzględne przestrzeganie. 

  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozważenie, czy w tym trudnym czasie Państwa wizyta w PSZOK jest niezbędna. Przypominamy, że większość odpadów mogą Państwo oddać w sposób bezpieczny i bezkontaktowy w czasie objazdowych zbiórek odpadów bezpośrednio spod nieruchomości. Czytaj więcej.

 • Zdejmowanie obostrzeń – kolejny etap

  2020-04-29 13:20

  Rząd poinformował o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Od 4 maja otwarte będą centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Ponadto osoby chore będą mogły powrócić do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzono także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.

 • Ponowne otwarcie Punktu Obsługi Klienta przy ul. 3 Maja 18

  2020-04-28 13:12

   

  Szanowni Mieszkańcy Cieszyna informujemy, że od 29 kwietnia 2020 r. Punkt Obsługi Klienta prowadzony przez firmę Ekoplast-Produkt s.c., zlokalizowany w Cieszynie przy ul. 3 Maja 18 zostanie ponownie otwarty.

  Informacje dot. funkcjonowania Punktu Obsługi Klienta można uzyskać bezpośrednio w firmie Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys pod numerami: 33 85 80 075, 503 933 206, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy urzędu, pod numerami: 33 47 94 273, -275, -276 -278 lub na stronie internetowej Urzędu pod adresem:  https://um.cieszyn.pl/smieci/.

 • faucet-989515_1280_(1).jpg

  29/30 kwietnia w godz.: 22:00-6:00 nastąpi przerwa w dostawie wody

  2020-04-28 11:17

   

  Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 29/30.04.2020r.  w godz.: 22:00-6:00  nastąpi przerwa w dostawie wody w  Cieszynie w obrębie ulic:

  Osiedle Piastowskie – Kamienna, Polna, Węgielna, Skrajna, Motelowa Nr. 1-32, Gminna, Gruntowa 3A, Katowicka 43,45, Letnia.

  Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

  Dyspozytornia WZC w Ustroniu

 • 50% opłaty stałej za żłobek w związku z epidemią

  2020-04-27 16:23

   

  Podczas kwietniowej sesji radni przyjęli uchwałę, która pozwala rodzicom dzieci korzystających ze żłobków miejskich wnioskować o zmniejszenie o 50%  opłaty stałej proporcjonalnie za czas zamknięcia żłobka z powodu epidemii COVID-19.

  Od stycznia br. stała opłata za żłobek wynosi 416 zł, pełny koszt utrzymania dziecka w żłobku bez wyżywienia wynosi 1040zł. Różnica pokrywana jest z budżetu miasta. Przyjęta uchwała pozwala obniżyć opłatę stałą do 208 zł, co zwiększa koszty ponoszone z budżetu miasta do ponad 800 zł miesięcznie.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że obecna sytuacja jest nadzwyczajna i nie ma w niej winy ani organu prowadzącego żłobki, ani rodziców czyli doszło do nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Strony umowy powinny sprawiedliwie rozłożyć koszty opłaty stałej tak, aby umożliwić przetrwanie usługi jaką świadczą Żłobki Miejskie. Opłaty za wyżywienie za okres, w którym Żłobki Miejskie nie funkcjonują, nie jest pobierana.

  Dziękujemy za zrozumienie sytuacji samorządu jako organu prowadzącego. Mamy nadzieje, że jak najszybciej sytuacja w kraju się ustabilizuje, dzieci wrócą do żłobków, a Rodzice do aktywności zawodowej.

 • Apel polskiego samorządu w sprawie wyborów

  2020-04-27 15:50

   

  My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do Prezydenta i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP.

  Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie sa­morządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja. Czytaj więcej 

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-04-27 09:24

   

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Cieszyna w zakresie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.