Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanie
RSS

Aktualności

 • cn[2].jpg

  XV sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-01-24 08:05

   

  Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Remigiusz Jankowski, zwołał na dzień 30 stycznia 2020 r., na  godz.: 16:00  XV sesję Rady Miejskiej Cieszyna. Porządek obrad w załączniku. 

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  2020-01-22 15:23

   

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy. W oświadczeniu podaje się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych.

  Dodatkowe informacje udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 479 43 84.

 • Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2020 roku

  2020-01-21 10:40

  w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XII/128/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dziennik Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625).

 • Zarządzenie Nr 6 PRM z 17 stycznia 2020 roku - w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

  2020-01-21 08:36

  W związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (2. stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

  Więcej informacji KLIK.

 • Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

  2020-01-17 13:46

   

  Ogłoszenia o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  Wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy składać do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 14.30, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Więcej informacji: KLIK

 • Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020

  2020-01-17 13:42

   

  Zawiadomienie o możliwości składania wniosków o udzielenie pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki. Więcej informacji - KLIK

 • OGŁOSZENIE

  2020-01-17 12:34

   

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • WR[1].jpg

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2020-01-17 11:39

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”. Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:

  - trwa głosowanie! Budżet Obywatelski 2020
  - 22. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”
  - 7 imprez na 70-lecie ZPiTZC im. Janiny Marcinkowej 
  - 110-lecie sportu w Cieszynie
  - Słonimski na scenie COK

  W tym numerze wywiad z Komendantem Straży Miejskiej Jackiem Bąkiem, a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • 1[11].jpg

  STYPENDIA W KULTURZE

  2020-01-16 14:13

   

  Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypendia dla osób, które nie ukończyły 35. roku życia, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

  Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia zawiera Uchwała Nr XVII/149/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. - do pobrania ze strony internetowej www.um.cieszyn.pl – zakładka „Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury” - „Stypendia w kulturze”.

 • Awaria urządzeń odtwarzających hejnał z wieży ratuszowej

  2020-01-16 14:08

   

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że nastąpiła awaria urządzeń odtwarzających hejnał z wieży ratuszowej. Przewiduje się, że do dnia 24 stycznia br. hejnał znowu zabrzmi.