Wiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.Informacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  2018-01-31 14:12

  Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotychczasowa „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cieszyn” pozostaje bez zmian do czasu ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zarządzenie nr 0050.60.2018

  2018-01-29 15:54

  w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku

 • wr_s[12].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-01-26 10:44

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

  2018-01-12 11:47

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia b.r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.
 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018

  2018-01-12 08:30

  Mieszkańcy Cieszyna zdecydowali! Spośród 20 zatwierdzonych do głosowania projektów wybrali 7, które zostaną przeznaczone do realizacji. Ilość łącznie oddanych głosów na projekty małe i duże: 3046. Na projekty duże zostało oddanych 2594 głosów, a na małe – 2480. Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu i zaangażowanie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i oddawania głosów.  

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Pożyczki i dotacje na Zabytki

  2018-01-11 07:34

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki.

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][2].jpg

  Płatność za IV kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2018-01-02 09:09

  Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][1].jpg

  Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych - 2018

  2017-12-29 13:44

  Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych  - 2018

  Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][1].jpg

  Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

  2017-12-29 13:39

  Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie Noworoczne w dniu 15 stycznia 2018 r.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

  2017-12-28 15:40

  UWAGA!!! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w dniu 1 stycznia 2018 r.