Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Aktualności

Rewitalizacja ulicy Głębokiej  » Aktualności

22.09.2020

W bieżącym tygodniu nadal będą kontynuowane prace związane z wykonaniem podłączeń kanalizacji deszczowej.

 

14.09.2020

W bieżącym tygodniu kontynuowane będą prace związane z wykonaniem podłączeń kanalizacji deszczowej. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu,  który odbywa się ulicą Głęboką - od ul. Menniczej w kierunku Rynku.

 

9.09.2020

Kostka granitowa pochodząca z rozbiórki nawierzchni ulicy Głębokiej, została przewiezione do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

Kostka granitowa został usunięta, ale zyska „nowe życie” w innych rejonach zabytkowej części miasta.

 

7.09.2020

Na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej rozebrana została nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej. W bieżącym tygodniu prowadzone będą prace związane z wykonaniem elementów kanalizacji  deszczowej.

3.09.2020

Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Rozpoczęły się prace budowlane i tym samym zamknięcie ulicy Głębokiej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej. Przypominamy, że główny objazd do ul. Zamkowej odbywa się ulicą Głęboką od ul. Menniczej  w kierunku Rynku, następnie ulicami Tadeusza Regera, Bolesława Limanowskiego, Górny Rynek, Garncarska, Bobrecka, Wojciecha Korfantego i Jana Michejdy. 

2.09.2020

Trwają prace organizacyjne związane z odpowiednim przygotowaniem, wygrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy. W dniu  jutrzejszym planowane jest rozpoczęcie robót rozbiórkowych.

 

Projekt "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"/"Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky" dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.