Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Aktualności » Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

2019-06-12 11:59

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

 

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1)    zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2)    stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3)    zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4)  użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5)    bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Oznaczenia kolorów flag:

1)    flaga biała - kąpiel dozwolona;

2)    flaga czerwona - zakaz kąpieli.

 

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

1)    temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

2)    widoczność jest ograniczona do 50 m;

3)    szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

4)    występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

5)    występują silne prądy wsteczne;

6)    trwa akcja ratownicza;

7)    prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8)    występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9)    występują wyładowania atmosferyczne.

 

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!

 

Zachowaj ostrożność nad wodą:

- kąp się tylko w miejscach oznakowanych

- przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska

- nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu

- nie skacz do wody w miejscach nieznanych

- jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

TELEFON ALARMOWY 112 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997 STRAŻ MIEJSKA 986 WOPR 601 100 100

WZYWANIE POMOCY

Telefonując na numer ratunkowy przekazujemy dyspozytorowi następujące informacje (ważna kolejność):

1. Miejsce zdarzenia (dokładny adres/a w razie braku adresu – charakterystyczne punkty terenu).

2. Powód wezwania.

3. Ilość poszkodowanych.

4. Podstawowe dane o każdym poszkodowanym (osoba dorosła/dziecko, kobieta/mężczyzna).

5. Stan każdego poszkodowanego (przytomny/nieprzytomny, oddech/brak oddechu, tętno/brak tętna, ewentualne rany, inne ważne objawy).

6. Dane wzywającego (imię, nazwisko, numer telefonu).