Burmistrz Miasta Cieszyna mgr Ryszard Macura

Urząd od środka » Władze Miasta » Burmistrz Miasta Cieszyna mgr Ryszard Macura

 • mgr Ryszard Macura
  mgr Ryszard Macura

Kontakt: I piętro, pokój nr 111
Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 12:00 do godz. 16:00.
Ważne, aby zadzwonić i umówić się wcześniej w sekretariacie: 33 4794 300

 

 

Do kompetencji Burmistrza należy:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami miasta,

2. Reprezentowanie miasta na zewnątrz,

3. Ogólny nadzór nad pracą Urzędu,

4. Koordynowanie działalności w zakresie:

 • obronności kraju i obrony cywilnej,
 • przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
 • współpracy zagranicznej i  z organami samorządu terytorialnego,
 • aktów stanu cywilnego,
 • kontroli,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługi prawnej,
 • ochrony porządku publicznego,
 • opieki społecznej,
 • ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

Burmistrz sprawuje nadzór nad:

1. Wydziałem Kultury i Instytucjami Kultury:

 • COK „Dom Narodowy”,
 • Teatrem im. A. Mickiewicza,
 • Książnicą Cieszyńską,
 • Biblioteką Miejską,
 • Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,
 • Zamkiem Cieszyn. Ośrodkiem Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem.

2. Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi:

 • Strażą Miejską,
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 • Żłobkami Miejskimi,
 • Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych,
 • gimnazjami, szkołami podstawowymi i przedszkolami,
 • Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.

3. Biurem Kontroli,

4. Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

5. Audytorem Wewnętrznym,

6. Zespołem ds. Informacji,

7. Służbą BHP,

8. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,

9. Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.