Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Stan realizacji projektów » Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa

Cieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot Gabriel Franecki Grzegorz MichałekCieszyńskie podziemia. /fot Gabriel Franecki Grzegorz MichałekCieszyńskie podziemia. /fot Gabriel Franecki Grzegorz MichałekCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RKCieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot Gabriel Franecki Grzegorz Michałek
Cieszyńskie podziemia. /fot Gabriel Franecki Grzegorz Michałek
Cieszyńskie podziemia. /fot Gabriel Franecki Grzegorz Michałek
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK
Cieszyńskie podziemia. /fot RK

      We wrześniu 2016 r. zostały zlecone, poleconej przez Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej oraz przez Panią archeolog Zofię Jagosz-Zarzycką, firmie Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Białek, prace polegające na odgruzowaniu podziemi (korytarza), do których wejście znajduje się od ul. Przykopa.

      Na prace te uzyskaliśmy stosowną zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Bielsku-Białej. Były one wykonywane pod stałym nadzorem archeologicznym, a każda partia ziemi (gruzu) była sprawdzana wykrywaczem metalu przez osobę posiadającą w tym zakresie stosowne doświadczenie.

      Prace zakończyły się po stwierdzeniu, iż za ścianą ceglaną, znajdującą się ok. 22 metrów od wejścia z ul. Przykopa, nie znajduje się już korytarz (tunel), o którym można przeczytać w kronice „kopidołów” z lat 70-tych ubiegłego wieku. W wyniku prac, które zakończono w grudniu 2016 r., zostało wywiezionych ok. 53 m3 gruzu. Dotychczasowe prace i czynności pochłonęły kwotę 16.722,29 zł.

      W chwili obecnej prace są kontynuowane, a ich celem jest odgruzowanie korytarza (pogłębienie korytarza), tak aby odkryć będącą o ok. 80 cm niżej od poziomu ul. Przykopa posadzki z kamieni otoczakowych. Szacowana wartość tych prac 18.625 zł, a przewidywany termin ich zakończenia do połowy czerwca 2017 r. W celu zabezpieczenia wejścia do podziemi, zostanie zlecone wykonanie stalowych drzwi (pełne do wysokości ok. 1 metra, powyżej krata umożliwiająca wgląd do odgruzowanych pomieszczeń).