COK Dom Narodowy

Jednostki Miejskie » COK Dom Narodowy

  • COK - Dom Narodowy
    COK - Dom Narodowy

Dyrektor Adam Cieślar
Rynek 12
43-400 Cieszyn
telefon:  33 851 07 11

bip.kultura.um.cieszyn.pl
sekretariat@domnarodowy.pl
www.domnarodowy.pl

 

      Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" ma swą siedzibę w zabytkowym, oddanym do użytku w 1901 roku, gmachu Domu Narodowego, który zakupiony i rozbudowany ze składek polskiego społeczeństwa ziemi cieszyńskiej nosił pierwotnie nazwę Domu Polskiego.

      Główną misją COK jest upowszechnianie kultury – edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Naszym podstawowym zadaniem jest zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców Cieszyna, głównie poprzez wzbogacenie oferty programowej i rozszerzenie kręgu odbiorców. W Domu Narodowym prowadzimy wszechstronną działalność kulturalno-oświatową z zakresu różnych dziedzin kultury – literatury, muzyki, plastyki, filmu, teatru czy folkloru. Jesteśmy miejscem koncertów, spektakli, prelekcji, wykładów, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich, warsztatów, przeglądów, konkursów, wystaw i festiwali.