Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami

Czeski cieszyn - logo

Rewitalizacja Rynku

BIP

SEKAP

Dokonanie opłaty za groby i grobowce

Wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane opłaceniem grobu lub grobowca powinny zgłosić się osobiście w biurze Działu Cmentarzy i przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Działu Cmentarzy, ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn, w godz.: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00, sobota 9.00 - 12.00.
Termin i sposób załatwienia: W dniu zgłoszenia się w biurze Działu Zarządu Cmentarzy
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. Nr 23/2000r. poz. 295 z późn. zm.)

Opłaty: