Dokonanie opłaty za groby i grobowce

Jak załatwić sprawę » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. » Dokonanie opłaty za groby i grobowce

Wymagane dokumenty:

      Osoby zainteresowane opłaceniem grobu lub grobowca powinny zgłosić się osobiście w biurze Działu Cmentarzy i przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Działu Cmentarzy, ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn, w godz.: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00.

Termin i sposób załatwienia:

      W dniu zgłoszenia się w biurze Działu Zarządu Cmentarzy

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. Nr 23/2000r. poz. 295 z późn. zm.)