Ewidencja Obiektów Turystycznych

Jak załatwić sprawę » Biuro Promocji, Informacji i Turystyki » Ewidencja Obiektów Turystycznych

       Uwaga. Urząd Statystyczny w Rzeszowie przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system "Ewidencja Obiektów Turystycznych".

       Informacje pochodzące z systemu EOT wykorzystywane są do tworzenia i weryfikacji kartotek do badań turystycznych obiektów noclegowych. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacylną raz w roku na forrnularzu KT-2.

       Dodatkowych informacji związanych z działaniem aplikacji EOT oraz badaniami turystycznych obiektów noclegowych udzielają pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel.17 853 52 19 w. 216, 215, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl