Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Gmina Cieszyn zaprasza na konsultacje społeczne projektów

Aktualności » Gmina Cieszyn zaprasza na konsultacje społeczne projektów

2014-12-17 09:43

Logotyp UE - Pomoc Techniczna Logotyp UE - EFRR

 

 

 

Gmina Cieszyn
w ramach realizacji programu pn.

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

 

zaprasza na konsultacje społeczne projektów:

 • Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

oraz

 • Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego,
 • Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego,
 • Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”,

 

a także analiz wykonalności projektów:

 • Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bobrówki w Cieszynie,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSIR w Cieszynie,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie,
 • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap 1,
 • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap 2,
 • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap 3,
 • Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie,
 • Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1,
 • Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 2,
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie,
 • Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - etap 1,
 • Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - etap 2.


 

      Konsultacje społeczne są przeprowadzane w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami powiatu cieszyńskiego, które odbyło się 11 grudnia 2014 r. w Cieszynie w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29,
 2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który jest dostępny na platformie internetowej – link do formularza i do konsultowanych dokumentów: www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/gmina-cieszyn

 

      Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie zostaną uwzględnione.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa