Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy

Aktualności » Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy

2016-03-22 13:42
  • Banner kampanii
    Banner kampanii
  • Plakat informacyjny
    Plakat informacyjny

Ból nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!

 

      Zażywanie leków przeciwbólowych i suplementów może być szkodliwe dla naszego zdrowia i życia. Problem dotyczy osób w każdym wieku i trudno znaleźć porady na ten temat. Uniwersytet Śląski, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz CenterMed, mając na uwadze zdrowie Mieszkańców Regionu, organizują kampanię społeczną „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”, która ma na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem leków przeciwbólowych i suplementów oraz udzielenie informacji o alternatywnych metodach radzenia sobie z bólem, a także o sposobach dbania o zdrowie na co dzień.

      Kampania ma na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem leków przeciwbólowych i suplementów oraz udzielenie informacji o alternatywnych metodach radzenia sobie z bólem, a także o sposobach dbania o zdrowie na co dzień.

      W ramach kampanii przygotowano materiały edukacyjne, a także stronę internetową z ciekawymi artykułami i psychotestem na temat:

  • Czy nadużywasz leków przeciwbólowych?
  • Jaki jest Twój stosunek do suplementów?
  • Jaką masz wiedzę o suplementach i witaminach?
  • Jaki jest Twój stosunek do leków bez recepty, suplementów i witamin?

 

      Partnerami kampanii są miasta uniwersyteckie: Katowice, Chorzów i Cieszyn.

      Szczegółowe informacje o inauguracji i kampanii znajdują się na stronie internetowej: www.us.edu.pl/granatem-w-przedawkowanie.