Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

INFORMACJA dotycząca najemców którzy korzystają ze zwolnienia z tytułu opłat za najem komunalnych lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna

Aktualności » INFORMACJA dotycząca najemców którzy korzystają ze zwolnienia z tytułu opłat za najem komunalnych lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna

2020-11-20 11:53

Najemcy którzy złożyli wniosek o udzielenie pomoc de minimis zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 65/2020 w miesiącu listopadzie br. otrzymają fakturę korygującą za miesiąc październik 2020.

Ostateczne rozliczenie opłat związanych z najmem lokali użytkowych, uwzględniające ulgi zostanie dokonane po zakończeniu okresu obowiązywania zwolnienia z czynszu, co nastąpi po odwołaniu przez Prezesa Rady Ministrów ograniczeń w prowadzeniu branży gastronomicznej. Kolejne faktury korygujące będą wystawiane na koniec każdego miesiąca, w którym obowiązywać będzie pomoc de minimis z powyższego tytułu.

Zakład Budynków Miejskich