Komunikat nr 3 Sądu Konkursowego w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na opracowanie urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie

Sprawy Miasta » Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy » Komunikat nr 3 Sądu Konkursowego w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na opracowanie urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie

       Po przeprowadzeniu czynności przewidzianych w Regulaminie Konkursu, Sąd Konkursowy wykluczył z konkursu i anulował oceny prac konkursowych oznaczonych kodami: 199104, 114423. Powodem wykluczenia jest niespełnienie warunku określonego w pkt. 2.2. Regulaminu Konkursu.

       Pozostałe prace konkursowe spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.
Sąd Konkursowy ocenia poziom 4 prac jako dobry, poziom 6 prac jako średni. Ogólny poziom prac konkursowych ocenia jako średni.

Sąd Konkursowy postanowił:
1) nie przydzielać I nagrody;
2) II nagrodę w wysokości 7 500,00 zł otrzymuje:

        - Architektoniczna Pracownia Autorska  Jerzy Gurawski ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań – za pracę oznaczoną kodem  242852;
3) III nagrodę w wysokości 5 000,00 zł otrzymuje:
        - Pracownia Projektowa Mieczysław Krysta – ul. Liburnia 8, 43-400 Cieszyn - za pracę oznaczoną kodem  123123

       Sąd Konkursowy postanowił dodatkowo przyznać wyróżnienia za dobry poziom prac w wysokości po 3 000,00 zł dla następujących uczestników konkursu:
        - Mirosław Zięba Studio Projektowe – ul. Rzeszowska 11/37, 39-460 Nowa Dęba za pracę oznaczoną kodem  357112
        - Pracownia Projektowa ARCHEX s.c. Anna Łaskowska-Łapa, Wojciech Łapa ul. Po­wstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała za pracę oznaczoną kodem  266044 


Cieszyn, dnia 18 marca 2014 r.

Przewodniczący Sądu Konkursowego
Bronisław Nowak