Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Cieszyna na lata 2014 - 2017

Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne i inicjatywy lok. » Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Cieszyna na lata 2014 - 2017

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoGPOZ_Cieszyn_2014-2017.pdf

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna

2172.42 KB2015-06-01 09:28

      Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna na lata 2014-2017, który został opracowany na podstawie art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2014 roku: 

  • drogą elektroniczną na adres: gmcieszyn@sekap.pl z tematem „opinia do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” 
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 Cieszyn, Rynek 1.  

Projekt dokumentu znajduje się w załączniku. 

Cieszyn, 29 maja 2014 roku.

Burmistrz Miasta Cieszyna 
mgr inż. Mieczysław Szczurek