Kluby Radnych Rady Miejskiej

Urząd od środka » Rada Miejska » Kluby Radnych Rady Miejskiej

Cieszyński Ruch Społeczny

 1. Bartosz Tyrna  przewodniczący Klubu
 2. Gabriela Staszkiewicz  wiceprzewodnicząca Klubu
 3. Łukasz Bielski członek Klubu
 4. Remigiusz Jankowski  członek Klubu
 5. Iwona Kabiesz  członek Klubu
 6. Krzysztof Kasztura  członek Klubu
 7. Krzysztof Pszczółka  członek Klubu
 8. Andrzej Surzycki  członek Klubu
 9. Marek Szczypka  członek Klubu
 10. Piotr Tomica  członek Klubu
 11. Krzysztof Wantulok  członek Klubu