Na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na rok 2018

  • Zarządzenie nr 0050.497.2018

    w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.

  • Zarządzenie nr 0050.366.2018

    W sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato"

  • Zarządzenie nr 0050.284.2018

    powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości

  • Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

    Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na konkurs wypoczynek letni 2018

  • Zarządzenie nr 0050.63.2018

    Zarządzenie nr 0050.63.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży