Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Nagroda w Kulturze – przyjmowanie zgłoszeń

Aktualności » Nagroda w Kulturze – przyjmowanie zgłoszeń

2020-07-30 08:08

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2020 roku można zgłaszać Kandydatów do Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody:

1. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagrodę może otrzymać artysta, twórca lub animator działający w różnych dziedzinach sztuki na podstawie oceny całokształtu dorobku lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

4. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy przez Radę Miejską.

5. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

6. W roku kalendarzowym przyznaje się jedna nagrodę.

7. Wnioski zawierające: dane osobowe oraz opis dokonań kandydata przyjmuje Biuro Rady Miejskiej Cieszyna do 31 sierpnia każdego roku. Wnioski można składać w punkcie Obsługi Klienta w budynku ratusza na parterze.

8. Wnioski wstępnie analizuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i przedstawia Radzie Miejskiej opinie co do przyznania Nagrody.

9. Nagrodę przyznaje Rada Miejska Cieszyna.

10. Nagrodzony otrzymuje również medal miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

11. Nagroda jest wręczana podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej lub przy innej stosownej okazji.

 

Internetowy link do przedmiotowej uchwały (Uchwała nr XVII/148/15 z 30.12.2015) można znaleźć na stronie www.um.cieszyn.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę- Wydział Kultury i Promocji Miasta”.