Pożyczki dla Organizacji

Organizacje pozarządowe » Pożyczki dla Organizacji

 • W roku 2014

  Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2014.

 • W roku 2013

  Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2013.

 • W roku 2012

  Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2012.

 • Regulamin udzielania pożyczek

  Zarządzenie nr 0050.520.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji.