Pożyczki dla Organizacji

Organizacje pozarządowe » Pożyczki dla Organizacji

 • W roku 2014

  Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2014.

 • W roku 2013

  Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2013.

 • W roku 2012

  Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2012.

 • Regulamin udzielania pożyczek

  Zarządzenie nr 165/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykaz pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji.