Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Program Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Wprowadzenie stanu epidemii na terenie kraju w związku z pandemią koronawirusa, skutkowało zamknięciem jednostek oświatowych. Sytuacja ta postawiła szkolnictwo w nowej rzeczywistości, która zrodziła konieczność wypracowania odmiennych od dotychczasowych, standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, aby nadal realizować podstawy programowe, zmuszeni zostali do pobierania nauki z domu w formie zdalnej z wykorzystaniem własnego sprzętu komputerowego. Jednocześnie wielu rodziców realizuje swoją pracę także w formie zdalnej. To sprawiło, że część uczniów, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, w których kilkoro dzieci bierze udział w zdalnych zajęciach, ma utrudniony dostęp do komputera.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest uruchomienie przez Ministerstwo Cyfryzacji, przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, programu pn. Zdalna Szkoła. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Miasto Cieszyn złożyło wniosek o przyznanie grantu na zakup 50 komputerów dla uczniów cieszyńskich publicznych szkół podstawowych, którzy najbardziej potrzebowali takiego wsparcia. Na zakup sprzętu komputerowego Miasto Cieszyn otrzyma dotację w wysokości 100 000 zł. W dniu 27 kwietnia 2020 r. komputery zostały przekazane do siedmiu szkół podstawowych, a w dalszej kolejności udostępnione nieodpłatnie uczniom.