Programy wspólpracy

Organizacje pozarządowe » Programy wspólpracy

 • na rok 2020

  Uchwała Nr XII/125/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

 • na rok 2019

  Uchwała Nr XLIX/523/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2019.

 • na rok 2018

  Uchwała Nr XXXVIII/369/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018.

 • na rok 2017

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017.

 • na rok 2016

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2016

 • na rok 2015

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2015

 • na rok 2014

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2014

 • na rok 2013

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2013

 • na rok 2012

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2012

 • na rok 2011

  Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2011

Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego.