Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

PROJEKT „PRZYJAZNY E-URZĄD PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Aktualności » PROJEKT „PRZYJAZNY E-URZĄD PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2018-12-06 12:50

     PROJEKT „PRZYJAZNY E-URZĄD PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W 6 MIASTACH: BYTOM, RYBNIK, ORZESZE, DĄBROWA GÓRNICZA, CIESZYN, CZECHOWICE-DZIEDZICE.” 

Projekt „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice.” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.18. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Miasto Bytom, Gminę Miasto Rybnik, Gminę Miasto Orzesze, Gminę Miasto Dąbrowa Górnicza, Gminę Miejską Cieszyn, Gminę Miejską Czechowice Dziedzice (Partnerzy). 

Cel główny projektu: * podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach średnich: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice, *podniesienie kompetencji 226 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług. Grupa docelowa - 6 gmin: Gmina Miasto Bytom, Gmina Miasto Rybnik, Gmina Miasto Orzesze, Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Miejska Cieszyn, Gmina Miejska Czechowice Dziedzice oraz 216 pracowników ww. jednostek samorządu terytorialnego. 

Zaplanowane działania: * Wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy * Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie obsługi podatkowej * Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje * Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami 

Najważniejsze wskaźniki rezultatu: * Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 6 * Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 6 * Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nabyli kompetencje w ramach projektu: 216 * Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy: 19 * Liczba uruchomionych e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych: 18 * Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz zarządzania nieruchomościami: 14 * Liczba uruchomionych e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami: 6 Wartość projektu: 1 799 826,11 zł 

Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 516 893,44 zł 

 

źródło; http://dga.pl/strony/1/i/286.php

Okres realizacji: 01.10.2018 – 31.03.2020