Strona: | 1 |

- (2006-06-12)

Pytanie

2006-06-12 13:44:39
jak zamienić mieszkanie komunalne na mniejsze

Burmistrz

2006-06-12 14:09:33
W odpowiedzi na pytanie nt. możliwości zamiany mieszkania komunalnego na mniejsze, uprzejmie informuję:
Zasady zamiany mieszkań I stopnia ( z urzędu) określone są w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI455/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cieszyn.
Zgodnie z nim wniosek o zamianę pierwszego stopnia może być przyjęty jeżeli zachodzi co najmiej jeden z poniższych przypadków:
- na każdą osobę zamieszkującą w lokalu najemcy przypada mniej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej
- mieszkanie, nie z winy najemcy, jest w złym stanie technicznym (udokumentowane opinią służb technicznych ZBM),
- dotychczasowe warunki zamieszkania mają negatywny wpływ na stan zdrowia, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
- najemca występuje o zamianę lokalu na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej (z różnicą 1 pokoju).
W chwili obecnej, na zamianę I stopnia na lokal mniejszy oczekują 23 osoby.
Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskać można w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie, ul. Liburnia 2 (I piętro, pokój nr 18).
Pozdrawiam
dr inż. Bogdan Ficek
Strona: | 1 |
Aby zadać pytanie uzupełniające należy wejść do |zadaj pytanie|
w temacie wpisując - pytanie uzupełniające do:/temat pytania,data/