Rewitalizacja Rynku

Sprawy Miasta » Rewitalizacja Rynku

Panorama Rynku

5. Wstępna koncepcja zagospodarowania Rynku

       2 września odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji cieszyńskiego rynku. Miało ono na celu przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania tej ważnej dla Cieszyna przestrzeni publicznej. Została ona sporządzona przez cieszyńską pracownię projektową „TWARCH” i jest wspólnym dziełem architektów Tomasza Wysockiego i Macieja Zubera, absolwentów Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

       Pełny opis komentarza ze spotkania można przeczytać w artykule: Wstępna koncepcja zagospodarowania Rynku. Poniżej znajdują się plansze wykonane przez pracownię projektową „TWARCH” prezentowane na spotkaniu konsultacyjnym.


Plansza 1 wyk. TWARCH
Plansza 1 wyk. TWARCH

Plansza 2 wyk. TWARCH
Plansza 2 wyk. TWARCH

Plansza 3 wyk. TWARCH
Plansza 3 wyk. TWARCH

Plansza 4 wyk. TWARCH
Plansza 4 wyk. TWARCH

Plansza 5 wyk. TWARCH
Plansza 5 wyk. TWARCH

Plansza 6 wyk. TWARCH
Plansza 6 wyk. TWARCH


       Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konsultacjach oraz nadesłały swoje uwagi poprzez formularze. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wypracować projekt, który uczyni cieszyński rynek przyjazny dla wszystkich!

_______________________________________________________________________________________

4. Trwają prace zespołu oraz architekta

       Termin sporządzenia wstępnej koncepcji Rynku przewidziany jest na połowę sierpnia bieżącego roku, a zakończenie prac projektowych nad koncepcją spodziewane jest w połowie października bieżącego roku.

       Przewidywane są dalsze bieżące konsultacje z mieszkańcami Cieszyna i innymi osobami, które mogą być szczególnie zainteresowane rezultatami prac na cieszyńskim Rynku (np. właściciele ogródków gastronomicznych, właściciele budynków przyległych do Rynku, itd.).

_______________________________________________________________________________________

3. Wyniki ankiet

       Prezentację przedstawioną na spotkaniu z wynikami ankiety można zobaczyć >>> TUTAJ <<<

      Burmistrz Mieczysław Szczurek zaprasza Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami ankiet dotyczących rewitalizacji cieszyńskiego Rynku, które zostaną zaprezentowane 3 lipca (czwartek) w Sali Sesyjnej Ratusza o godzinie 18.00 w postaci krótkiej prezentacji multimedialnej.

       Przypominamy, że pierwsze spotkanie, rozpoczynające cykl konsultacji społecznych „Rynek jako miejsce...”, miało miejsce 17 marca br. Burmistrz zachęcał wówczas do wzięcia udziału w ankiecie na temat przestrzeni Rynku w Cieszynie.

Edyta Subocz

_______________________________________________________________________________________

2. Ankieta

       Zachęcamy każdego zainteresowanego do podzielenia się swoimi uwagami. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na końcu strony, ułatwiającego przesyłanie krótkich wypowiedzi.

       30 kwietnia MINĄŁ TERMIN wypełniania formularzy. Wszystkie opinie zostaną zebrane i podzielone na właściwe kategorie.
Formularz nadal jest aktywny - opinie analizowane będą na bieżąco.

_______________________________________________________________________________________

1. Przedstawienie założeń Rewitalizacji Rynku

       Trwają prace powołanego przez Burmistrza Mieczysława Szczurka Zespołu ds. rewitalizacji cieszyńskiego Rynku, zmierzające do opracowania spójnej koncepcji funkcjonalności i wyglądu tego popularnego wśród mieszkańców i turystów miejsca.

Zamieszczamy prezentację ze spotkania nt. Rynku w formacie .pdf do pobrania >>> TUTAJ <<<

 

Zgłaszający uwagi:Uwagi dot. przeznaczenia:


Uwagi dot. komunikacji:


Uwagi dot. infrastruktury:


Bariery architektoniczne:


Inne uwagi: