Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Stypendia w kulturze!

Aktualności » Stypendia w kulturze!

2021-01-05 07:45

Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia określa uchwała nr XXI/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 r. - do pobrania ze strony internetowej

www.um.cieszyn. pl – zakładka „Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury i Promocji Miasta” - „Stypendia w kulturze”.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 31 stycznia 2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w ratuszu w cieszyńskim Urzędzie Miejskim, drogą pocztową bądź za pośrednictwem platform elektronicznych (eUrząd,ePUAP, SEKAP, itp.). W przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data jego wpływu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. Tel. 33 4794 340,
33 4794 332 lub e-mail. kultura@um.cieszyn.pl

Wydział Kultury i Promocji Miasta