System Zielonych Inwestycji

Tablica ogłoszeń » System Zielonych Inwestycji

W czerwcu 2012 roku w ramach programu priorytetowego

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

 

Część 1:

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

została podpisana umowa dotacji między Gminą Cieszyn a Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Omawiana dotacja w wysokości: 1 162 200,00 zł

zostanie przeznaczona na realizację zadania Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cieszyn.

 

Łączny koszt zadania to: 4 141 721,00 zł