Teatr im. A. Mickiewicza

Jednostki Miejskie » Teatr im. A. Mickiewicza

  • Wejście do Teatru /fot. Wojciech Wandzel Photography
    Wejście do Teatru /fot. Wojciech Wandzel Photography
  • Wnętrze Teatru /fot. Wojciech Wandzel Photography
    Wnętrze Teatru /fot. Wojciech Wandzel Photography

Dyrektor Andrzej Łyżbicki
Plac Teatralny 1
43-400 Cieszyn
telefon:  33 8577590
faks:  33 8581652
bip.kultura.um.cieszyn.pl
teatr_cieszyn@poczta.onet.pl
www.teatr.cieszyn.pl

 

      Teatr pełni ważną rolę kulturotwórczą i edukacyjną o zasięgu ponadregionalnym. Prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych.

      W budynku teatru organizowane są również: prezentacje osiągnięć zespołów amatorskich (chóry, dziecięce zespoły folklorystyczne, popisy dzieci cieszyńskich przedszkoli, amatorskie zespoły teatralne), sympozja, spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, popisy uczniów szkół regionu cieszyńskiego, pokazy charakteryzacji teatralnej i filmowej oraz warsztaty teatralne z mistrzem.