Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o.

Jednostki Miejskie » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o.

 • Zakład Gospodarki Komunalnej
  Zakład Gospodarki Komunalnej

Prezes Zarządu Józef Szyguda
ul. Słowicza 59,
sekretariat - (33) 479-41-00
fax. - (33) 479-41-13
Prezes - (33) 479-41-12
Wiceprezes - (33) 479-41-35
bip-zgkcieszyn.lo.pl
zgk@zgk.cieszyn.pl
www.zgk.cieszyn.pl

 

Do działalności zakładu należy:

 • utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji miejskiej sanitarnej i ogólnospławnej,
 • wywóz nieczystości płynnych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • obsługa i utrzymanie komunikacji miejskiej,
 • zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
 • świadczenie usług pogrzebowych. 

 

      Zgodnie z powierzonymi zadaniami i zakresem usług w strukturze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. utworzono trzy podstawowe działy wykonujące poszczególne zadania i usługi jak również dwa działy pomocnicze.

 

Dział Gospodarki Ściekami
ul. Motokrosowa 27
tel. 33 8515 535, 444
e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

Referat Gospodarki Odpadami
ul Motokrosowa 27
tel. 33 85 15 535 w. 108

Referat Oczyszczalni Ścieków
ul. Motokrosowa 27
tel. 33 85 15 535


      Zajmuje się eksploatacją miejskich oczyszczalni ścieków; eksploatacją, konserwacją, udrażnianiem i czyszczeniem kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej na terenie miasta; eksploatacją i utrzymaniem miejskich przepompowni ścieków. Prowadzi usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,inspekcji przewodów kamerą kanałową, czyszczenia, udrażniania kanalizacji zewnętrznej na terenie posesji, ustalania połączeń hydraulicznych przy użyciu zadymiacza, wynajmu przenośnych kabin toaletowych.

      Wydaje warunki techniczne odprowadzenia ścieków i wód opadowych z budynków (w przypadku odprowadzenia wód deszczowych do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej). wykonuje uzgodnienia dokumentacji technicznych, prowadzi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Motokrosowej za oczyszczalnią ścieków.

 

Dział Transportu - obsługa komunikacji miejskiej
ul. Słowicza 59
tel. kierownik - 33 4794 127, dyspozytor - 33 4794 128
e-mail: transport@zgk.cieszyn.pl

      Zajmuje się obsługą ośmiu linii autobusowych. świadczy również usługi w zakresie umieszczania plakatów w autobusach ZGK. Istnieje również możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej na autobusach (szczegółowe informacje AR "PORAN" B-B, tel: (33) 810-10-26).

Referat Stacja Obsługi
ul. Słowicza 59
tel. 33 47 94 125, 33 47 94 124

      Dział Transportu zapewnia przede wszystkim obsługę komunikacji miejskiej w Gminie Cieszyn. Obecnie obsługiwanych jest dziewięć linii miejskich z czego cztery w granicach administracyjnych miasta, cztery wykraczające poza granice gminy Cieszyn – do Gmin Hażlach, Dębowiec i Zebrzydowice, oraz jedna linia specjalna (szkolna).

Ponadto oprócz powyższej podstawowej działalności Dział wykonuje także usługi w zakresie:

 • okolicznościowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Cieszyna,
 • umieszczania reklam i plakatów w autobusach, w gablotach przy wiatach autobusowych oraz na biletach,
 • naprawy pojazdów,
 • serwisu klimatyzacji w samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach,
 • mycia i sprzątania pojazdów.

Trasy przejazdu autobusów na poszczególnych liniach

 

Dział Cmentarzy
ul. Katowicka 34
tel. 33 8521 136, 694 407 815
Cieszyn Mnisztwo - ul. Hallera
Cieszyn Bobrek - ul. Kościuszki
Cieszyn Pastwiska - ul. Kościelna

Zakład Pogrzebowy "Arkadia"
ul. Katowicka 34
tel. 33 8521 136, 694 407 815 (telefony całodobowe)

e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl

      Zajmuje się administracją i utrzymaniem cieszyńskich cmentarzy komunalnych: Wykonuje usługi cmentarne - sprzątanie i wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie cmentarzy zimą oraz remonty substancji cmentarnej. Pobiera opłaty za użytkowanie miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych.

      Organizuje i wykonuje usługi pogrzebowe - ceremonie pogrzebowe, przewozy zmarłych, kopanie grobów oraz ekshumacje zmarłych.  

 

Działy pomocnicze:

 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Organizacyjny

Działy zostały utworzone w celu obsługi finansowej, administracyjnej, kadrowej, socjalnej oraz zaopatrzenia materiałowego zakładu.

 

Ważne telefony:

 • sekretariat - (33) 479-41-00
 • fax. - (33) 479-41-13
 • Prezes - (33) 479-41-12
 • Wiceprezes - (33) 479-41-35
 • e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl 
Pliki do pobraniaRozmiarData
icoCennik_umieszczania_plakatow.pdf

Cennik za umieszczanie plakatów w autobusach komunikacji miejskiej

1276.82 KB2015-06-01 09:28
icoOplaty_murowane_miejsca_grzebalne.pdf

Oplaty murowane miejsca grzebalne

411.14 KB2016-08-23 14:46
icoOplaty_za_korzystanie_z_urzadzen_cmentarnych.pdf

Oplaty za korzystanie z urzadzen cmentarnych

385.33 KB2016-08-23 14:46
icoOplaty_za_miejsca_grzebalne.pdf

Opłaty za miejsca grzebalne i prolongaty

145.75 KB2016-08-23 14:36
icoOplaty_za_pochowanie_zwlok.pdf

Oplaty za pochowanie zwlok

510.20 KB2016-08-23 14:46
icoPrzewozy_okolicznosciowe.pdf

Cennik za przewozy okolicznościowe autobusami miejskimi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

20.62 KB2015-06-01 09:29
icoTaryfa_2016.pdf

Taryfa odprowadzania ścieków na rok 2016/2017

110.46 KB2016-08-23 14:42
icoUchwala_nr_XVI-167-12.pdf

z dnia 26 stycznia 2012 roku - aktualny cennik biletów

135.28 KB2015-06-01 09:29
icocennik_uslug_cmenarnych_2014.pdf

z dnia 27 listopada 2014 roku

61.65 KB2015-06-01 09:28
icoCennik_uslug_swiadczonych_przez_stacje-1.pdf

W zakresie obsługi układów klimatyzacyjnych

501.00 KB2015-06-01 09:28
icoCennik_uslug_swiadczonych_przez_stacje-2.pdf

Mycie samochodów osobowich, dostawczych, ciężarowych i autobusów

305.91 KB2015-06-01 09:28
icoCennik_-_wywoz_poza_Cieszynem.pdf

Cennik uslug wywozu nieczystosci plynnych oraz osadów ściekowych spoza gminy Cieszyn

70.64 KB2015-06-01 09:28
icoCennik_-_wywoz_w_Cieszynie.pdf

Cennik uslug wywozu nieczystosci plynnych oraz osadów ściekowych z terenu gminy Cieszyn

74.34 KB2015-06-01 09:28