Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 • Treść zarzadzenia nr 0050.541.2015
  Treść zarzadzenia nr 0050.541.2015
 • Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2016
  Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2016

     W związku z powołaniem 1 lipca przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego 3 brakujących jeszcze członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Burmistrz Cieszyna Pan Ryszard Macura 2 lipca podpisał stosowne zarządzenie powołujące niniejszy zespół. Zarządzenie weszło w życie tego samego dnia.

     Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który składa się łącznie z 9 osób: 3 pracowników Urzędu Miejskiego, 3 radnych Rady Miejskiej oraz 3 członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będzie działał zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym w załączniku do zarządzenia, z którym w całości można zapoznać się w załączonym pliku PDF.

 

W skład zespołu weszli: 

 • Przewodniczący – pan Arkadiusz Skowroński, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
 • Wiceprzewodniczący – pan Łukasz Piszczek, podinspektor w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki
 • Sekretarz – pani Edyta Czarnecka, podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta
 • Członek – pan Czesław Banot, Radny Rady Miejskiej Cieszyna
 • Członkini – pani Grażyna Pawlita, Radna Rady Miejskiej Cieszyna
 • Członkini – pani Gabriela Staszkiewicz, Radna Rady Miejskiej Cieszyna
 • Członkini – pani Joanna Wowrzeczka, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
 • Członek – pan Krzysztof Pszczółka, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
 • Członek – pan Mieczysław Prawdzik, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,

 

Harmonogram Budżetu obywatelskiego:

 • Kampania informacyjno-edukacyjna – od 22 czerwca 2015 r.
 • Ogłoszenie przez Burmistrza Miasta naboru propozycji projektów – do 22 czerwca 2015 r.
 • Składanie przez mieszkańców propozycji projektów – od 22 czerwca do 24 sierpnia 2015 r.
 • Wstępna weryfikacja formalna propozycji projektów, opiniowanie propozycji projektów, sporządzenie opinii do propozycji każdego projektu, ostateczna weryfikacja propozycji projektów – do 28 września 2015 r.
 • Opracowanie projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta w/s terminu i sposobu głosowania na projekty oraz wzoru karty do głosowania – do 2 października 2015 r.
 • Ogłoszenie przez Burmistrza Miasta głosowania na propozycje projektów – do 9 października 2015 r.
 • Przyjmowanie głosów na projekty – od 12 do 26 października 2015 r.
 • Opracowanie wyników głosowania, utworzenie listy rekomendowanych projektów i przedstawienie jej Burmistrzowi Miasta – do 13 listopada 2015 r.
 • Ogłoszenie listy wybranych projektów – do 20 listopada 2015 r.
Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZarzadzenie_nr_0050.541.2015.pdf

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego oraz ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2016.

69.83 KB2015-07-02 15:14
icoZarzadzenie_nr_0050.563.2015.pdf

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.541.2015

150.72 KB2015-07-24 11:52