Zarządzenie Nr 0050.137.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.137.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu oferty na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn