Zarządzenie nr 0050.60.2018 - Urząd Miejski w Cieszynie