Zarządzenie nr 0050.672.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.672.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 0050.672.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia