Zarządzenie nr 0050.681.2017 wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.681.2017 wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

Zarządzenie nr 0050.681.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia