Zarządzenie nr 0050.683.2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.683.2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.683.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018