Zarządzenie nr 0050.684.2017 realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnyc

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Aktualne » Zarządzenie nr 0050.684.2017 realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnyc

Zarządzenie nr 0050.684.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnyc

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy