Zarządzenie nr 0050.686.2017 program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Aktualne » Zarządzenie nr 0050.686.2017 program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej

Zarządzenie nr 0050.686.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej