Zarządzenie nr 0050.690.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury i sztuki

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Aktualne » Zarządzenie nr 0050.690.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury i sztuki

Zarządzenie nr 0050.690.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury i sztuki

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury i sztuki