Zarządzenie nr 0050.691.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.691.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie nr 0050.691.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania