Zarządzenie nr 0050.692.2017 wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.692.2017 wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 0050.692.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży