Zarządzenie nr 0050.695.2017 organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.695.2017 organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn