Zarządzenie nr 0050.696.2017 realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Na rok 2017 » Zarządzenie nr 0050.696.2017 realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe