Zarządzenie Nr 120.53.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna - Urząd Miejski w Cieszynie