Zasady używania nazwy Cieszyn w znakach towarowych

Jak załatwić sprawę » Biuro Promocji, Informacji i Turystyki » Zasady używania nazwy Cieszyn w znakach towarowych

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoUchwala_nr_VIII-52-15.pdf

w sprawie określenia zasad używania nazwy „Cieszyn” w znakach towarowych

174.41 KB2015-06-01 09:29

Wymagane dokumenty:

      Wniosek sporządzony według p. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej nr VIII/52/15 z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie zasad używania nazwy Cieszyn w znakach towarowych (załącznik).

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza lub przesłane pocztą na adres: Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Opłaty:

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

      Burmistrz Miasta rozpatruje sprawy w każdy poniedziałek.
Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu oraz informuje pisemnie osoby zainteresowane o wyniku rozstrzygnięcia.

Podstawa prawna:

      Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/15 z dnia 26 marca 2015 r. - Zasady używania nazwy Cieszyn w znakach towarowych.