Żłobki Miejskie

Jednostki Miejskie » Żłobki Miejskie

 • Logo
  Logo

Dyrektor Ewa Wojaczek
ul. Moniuszki 13
43-400 Cieszyn
telefon:  33 8511350
faks:  33 4794899
bip.zlobkimiejskiecieszyn.pl
zlobkimiejskie@op.pl
www.zlobkimiejskiecieszyn.pl

 

Dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat znajdą troskliwą i profesjonalną opiekę w:

 • Żłobkach Miejskich w Cieszynie z siedzibą w Żłobku przy ul. Moniuszki 13, tel.: (33) 851 13 50, 606 807 472. – dojazd autobusami linii: 21, 40

 • Oddział Żłobka przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 tel. (33) 852 26 09 – dojazd autobusami linii 5, 21, 22 (osiedle ZOR)

      Żłobki Miejskie oferują fachową opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem psychologicznym dzieci czuwają dyplomowane opiekunki. Celem żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby.

      W żłobku prowadzone są działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. W szczególności żłobek rozwija samodzielność dziecka, wyrabia właściwe nawyki higieny osobistej, kształtuje umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i uczy właściwych zachowań społecznych. Żłobek zapewnia dziecku racjonalne wyżywienie zawierające niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.

      Obiekty mają duże ogrody z placami zabaw dla najmłodszych i starszych dzieci. Sale zabaw są dobrze wyposażone. Dla dzieci prowadzone są zajęcia dydaktyczne – słuchanie muzyki i bajek, śpiewanie piosenek, nauka wierszyków i przygotowanie krótkich przedstawień. Organizowane są również okolicznościowe imprezy takie, jak Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj.

 

Zasady funkcjonowania zakładu:

 1. Żłobki otwarte są przez cały rok kalendarzowy.
 2. Zapisy dzieci do żłobków można dokonywać przez cały rok w siedzibie przy ul. Moniuszki 13, tel.: (33) 851 13 50, 606 807 472
 3. Godziny funkcjonowania żłobka: 5:30. – 16:30.
 4. Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z następującymi opłatami:
 • opłatą za pobyt dziecka w żłobku,
 • obowiązującą opłatą za wyżywienie,
 • opłatą za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

      "Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 12% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę".  Z uwagi na coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę informacja o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w żłobku, na 14 dni przed zmianą stawki.

      Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przebywających w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej, ustalonego na zasadzie i w trybie określonym w tej ustawie. Zwolnienia dokonuje Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

      Jeżeli w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przebywa równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych rodziców/opiekunów prawnych, wysokość opłaty za pobyt za drugie i kolejne dziecko wynosi 50 % obowiązującej opłaty za pobyt.

      W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę dni nieobecności.

 

      Dzienna opłata za wyżywienie wynosi 5,00 . W przypadku wzrostu cen żywności lub kosztów przygotowania posiłków spowodowanych wzrostem cen energii (prądu, gazu) opłata może zostać podwyższona bez zmiany umowy, maksymalnie do 7,00 zł. Informacja o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w żłobku, na 14 dni przed zmianą stawki.

      W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej w danym dniu stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności

 

      Dodatkowa opłata za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku. 

 

Dodatkowa działalność Żłobków Miejskich w Cieszynie:

 • w każdym z oddziałów Żłobka można skorzystać z domowych obiadów (na miejscu oraz na wynos) w cenie 7,50 zł

 

DLA MOJEGO DZIECKA - Wypowiedzi rodziców dzieci uczęszczających do żłobka:

 • Mama Bartka: Od kiedy Bartek zaczął uczęszczać do żłobka, zauważyłam wiele pozytywnych zmian w jego zachowaniu. Przede wszystkim nauczył się ładnie mówić, współpracować w grupie i dzielić z rówieśnikami. Wychowawczynie nauczyły go szacunku do dorosłych i innych dzieci. Potrafi śpiewać różne piosenki, zna zabawy grupowe. Rano chętnie wita się z opiekunkami, a wychodzi zadowolony. Na miejscu dostaje pełne wyżywienie, po obiedzie leżakuje, więc nie wychodzi zmęczony.
 • Mama Oli K: Ola trafiła do żłobka w wieku 16 miesięcy i pomimo początkowej niechęci, przyzwyczaiła się do nowej sytuacji. Szybko się usamodzielniła. Zaczęła też postrzegać inne dzieci nie jako konkurentów, ale rówieśników, z którymi można miło spędzić czas na wspólnej zabawie. Nauczyła się przebywać w grupie rówieśniczej, podporządkowania się panującym tam zasadom i normom zachowań.
 • Mama Tomka: Żłobek to nasze Być albo Nie Być. Ja muszę pracować, żeby utrzymać 6-osobową rodzinę. Trójka moich starszych dzieci nie chodziła do żłobka nie było konieczności. Tomek chodzi już pół roku i mam skalę porównawczą. Przychodzi wesoły, umie sam się zabawić, zorganizować sobie czas. Staje się coraz bardziej samodzielny, wręcz domaga się, żeby pomagać nam.
 • Mama Jasia: Na początku niełatwo było nam zdecydować się na oddanie dziecka do żłobka. Ciężko jest zaufać, że ktoś przez 8 godzin dziennie będzie opiekować się naszym dzieckiem tak dobrze, jak my przez pierwsze miesiące. Przed podjęciem decyzji odwiedziliśmy żłobek. Zobaczyliśmy przytulne i kolorowe sale, zapoznaliśmy się z rozkładem dnia i planowanymi zajęciami. Przede wszystkim jednak zobaczyliśmy uśmiechnięte i zadowolone buzie dzieci, które tam przebywały. Postanowiliśmy spróbować i jesteśmy bardzo zadowoleni. W porównaniu z innymi dziećmi, które znamy, a które pozostają w domu z nianią lub babcią, Jaś o wiele szybciej zaczął korzystać z nocnika, mówić, a nawet śpiewać piosenki. W kontaktach z innymi ludźmi jest bardzo otwarty, a podczas zabawy wykazuje dużą kreatywność. Uśmiech, z jakim codziennie rano nasz maluch idzie z ciocią do swojej sali utwierdza nas w przekonaniu, że podjęliśmy dobrą decyzję.
 • Tata Marcina: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mój syn chodzi do żłobka. Ma tam kolegów i koleżanki, z którymi lubi się bawić. Personel jest bardzo miły i bardzo profesjonalnie podchodzi do problemu wychowywania dzieci oraz opieki nad nimi. Z zachowania syna wnioskuję, że czuje się tam bardzo dobrze. Uważam, że żłobek to wspaniała propozycja dla dzieci ludzi pracujących, ale nie tylko. Moim zdaniem dziecko powinno uczyć się życia w społeczności od najmłodszych lat, a żłobek zapewnia to najlepiej.
 • Mama Agnieszki: Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Przez 14 miesięcy sprawowałam nad córką opiekę korzystając z pomocy różnych i różnie sprawdzających się opiekunek. Jednak sytuacja (m.in. finansowa opiekunka kosztuje miesięcznie ok.500 zł) sprowokowała mnie, aby spróbować skorzystać z opieki żłobka. Od tamtego dnia minęło kilka miesięcy i nie żałuję tego wyboru. Agnieszka jest nadal uśmiechniętym i szczęśliwym dzieckiem, pobyt w żłobku stał się elementem jej planu dnia. Zaznajomiłam się z harmonogramem dnia w żłobku i wiem, że nie byłabym w stanie zorganizować dziecku dnia w tak uporządkowany sposób. Dzięki żłobkowi córka nauczyła się sygnalizować swoje potrzeby i wykonywać samodzielnie różne czynności, czym zaskakuje mnie co jakiś czas. Obserwuję też, że Agnieszka chętnie chodzi do żłobka i pogodnie reaguje na widok opiekujących się nią pań, co daje mi jako matce spokój, że oddaję ją w bezpieczne ręce.
 • Tata Marcina: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mój syn chodzi do żłobka. Ma tam kolegów i koleżanki, z którymi lubi się bawić. Personel jest bardzo miły i bardzo profesjonalnie podchodzi do problemu wychowywania dzieci oraz opieki nad nimi. Z zachowania syna wnioskuję, że czuje się tam bardzo dobrze. Uważam, że żłobek to wspaniała propozycja dla dzieci ludzi pracujących, ale nie tylko. Moim zdaniem dziecko powinno uczyć się życia w społeczności od najmłodszych lat, a żłobek zapewnia to najlepiej.

 

DLA MNIE JAKO RODZICA:

 • Mama Kuby: Kuba chodzi do żłobka od 7 miesiąca życia, a obecnie ma 2,5 roku. Nie mogłam zostawić go pod opieką mojej mamy ze względu na jej wiek. Poza tym Kuba jest bardzo ruchliwy. Jestem bardzo zadowolona z pobytu Kuby w żłobku, ponieważ bardzo szybko nauczył się siadać na nocnik, umie już bardzo dużo, dużo mówi, i to całymi zdaniami. Ma kolegów, o których mi opowiada. Umie sobie radzić przy obiedzie. Nie trzeba go karmić, bo siada i je ładnie łyżką.
 • Mama Agnieszki: Mając przy sobie cały czas dziecko trudno się zdystansować, załatwić różne sprawy i po prostu odpocząć.(...) Opłata za żłobek pozornie może wydawać się duża, ale należy wziąć pod uwagę, że jest to opłata, w zamian za którą dziecko otrzymuje fachową opiekę, wychowanie i wyżywienie, a więc odpada część kosztów z domowego budżetu.(...) Cieszę się, że nie umyka mojej uwadze to, co dzieje się z córką w ciągu dnia. Personel chętnie udziela informacji o tym, co działo się z dzieckiem, jak spędziło dzień, co i jak jadło, ile i jak spało i jak się zachowywało, a poza tym rodzice mogą wejść na salę i poobserwować dziecko w gronie rówieśników.
 • Rodzice Oli C.: W żłobku nasza córka jest non-stop pod profesjonalną, doświadczoną i troskliwą opieką wychowawczyń. Panie w żłobku w zależności od potrzeb spełniają rolę pedagogów, pielęgniarek, przyjaciółek do wspólnej zabawy, a także muszą obetrzeć łezki i zastąpić ukochaną mamusię tym dzieciom, które przyszły do żłobka po raz pierwszy(...) Doświadczenie, jakie mają wychowawczynie w pracy z dziećmi daje nam pewne poczucie spokoju, gdyż ufamy, że potrafią wykryć wiele ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju naszej pociechy.
 • Mama Marcina: Panie w żłobku bardzo mi pomogły w kształtowaniu charakteru mojego syna. Jest on przez to bardziej towarzyski, przyjazny dla obcych dzieci. Już w niedzielę cieszy się, że pójdzie do żłobka , bo będzie mógł się bawić z kolegami. Dzieci w żłobku uczą się piosenek, zabaw, a co dla mnie bardzo ważne, nie spędzają całych dni na oglądaniu bajek w telewizji. Mam poczucie bezpieczeństwa, że w żłobku nic się dziecku nie stanie i że czas, który tam spędza, jest dla niego miły. Mam też czas na załatwienie codziennych spraw, a przez to więcej czasu dla dziecka, gdy przychodzi do domu. 
 • Babcia Bliźniaczek: Przy opiece nad Magdzią i Agnieszką pomagam, odkąd przyszły na świat. Początkowo córka miała urlop macierzyński, więc byłyśmy w domu. Spędzałam z dziećmi dużo czasu i bardzo się z nimi zżyłam. Teraz, gdy córka pracuje, odprowadzam wnuczki do żłobka, a po południu odbieram je i biorę na spacer. Nasze kontakty nie straciły nic ze swojej zażyłości, a dziewczynki zyskały w żłobku lepsze możliwości spożytkowania swojej energii. W domu miały wciąż te same zabawki i jak to w bloku mało miejsca. Szybko się nudziły i zaczynały marudzić, co było uciążliwe również dla nas. Teraz mają bardziej różnorodne zabawy, mogą się bezpiecznie "wyszaleć" (bez obawy, że coś na siebie zrzucą czy poparzą się żelazkiem). Są przez to weselsze i spokojniejsze. Życie stało się łatwiejsze i dla nich, i dla nas.
 • Mama Oli K.: My jako rodzice zyskaliśmy: fachową opiekę nad dzieckiem; obiektywne spojrzenie na jego rozwój i zachowanie w grupie; szybką i fachowo prowadzoną integrację dziecka z grupą; czas, który musielibyśmy poświęcić na nauczenie podstawowych zachowań,; czas na własny rozwój zawodowy; oszczędności po rezygnacji z opiekunki; początkowo także oszczędności na zakupie pampersów oraz rozwinięte intelektualnie, zadowolone, samodzielne i uodpornione na choroby dziecko. Jako pedagog z wykształcenia nie wyobrażam sobie, aby przypadkowa opiekunka lub subiektywnie patrząca na dziecko babcia. 

Opracowanie wypowiedzi - mama bliźniaków Sylwia Dąbrowa