Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Aktualności

Rewitalizacja ulicy Głębokiej  » Aktualności

19.10.2020 Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniach: 22 i 23.10.2020

Szanowni Państwo,
dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Cieszyn ulica Głęboka 47 - 57 
Rozpoczęcie:  2020-10-22 07:30 
Zakończenie:  2020-10-22 16:00 
  
Cieszyn ulica Głęboka 43, 45 
Rozpoczęcie:  2020-10-22 07:30 
Zakończenie:  2020-10-22 08:30 

Cieszyn ulica Głęboka 43,45 
Rozpoczęcie:  2020-10-23 07:30 
Zakończenie:  2020-10-23 15:00 

  

7.10.2020 

W bieżącym tygodniu rozpoczną się prace budowlane na odcinku ulicy Głębokiej od ul. Menniczej do ul. Browarnej, związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Prace będą prowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pojazdów samochodowych. Mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu kołowym, podczas których ruch sterowany będzie ręcznie.

Na fragmencie od ul. Menniczej do ul. Zamkowej będą prowadzone roboty budowlane związane z realizacją konstrukcji podbudowy drogi.
 

8.10.2020 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Szanowni Państwo, dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

           Cieszyn ulica Głęboka nr 52,48,46

           Rozpoczęcie: 2020-10-08 08:00
           Zakończenie: 2020-10-08 15:00

          Cieszyn ulica Głęboka nr 44, Mennicza 54

          Rozpoczęcie: 2020-10-08 08:00
          Zakończenie: 2020-10-08 10:00 Więcej informacji


 

Komunikat - Możliwość obniżenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych położonych przy ul. Głębokiej

W związku z robotami budowlanymi dotyczącymi rewitalizacji ulicy Głębokiej, powodującymi utrudnienia w pracy lokali użytkowych położonych przy ul. Głębokiej, postanowiono wprowadzić możliwość jednorazowego obniżenia stawki czynszu najmu w wysokości 50% za okres wskazany w harmonogramie etapów robót (Uchwała Nr 57/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z dnia 16 września 2020 roku).


29.09.2020

W związku z pracami remontowymi na ul. Głębokiej, TAURON Dystrybucja informuje o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w dniu 30 września na ulicy Głębokiej nr 54, 56, 58, 60, 62 oraz 64 - od godziny 8.00 do 16.00. 

 

22.09.2020

W bieżącym tygodniu nadal będą kontynuowane prace związane z wykonaniem podłączeń kanalizacji deszczowej.

 

14.09.2020

W bieżącym tygodniu kontynuowane będą prace związane z wykonaniem podłączeń kanalizacji deszczowej. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu,  który odbywa się ulicą Głęboką - od ul. Menniczej w kierunku Rynku.

 

9.09.2020

Kostka granitowa pochodząca z rozbiórki nawierzchni ulicy Głębokiej, została przewiezione do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

Kostka granitowa został usunięta, ale zyska „nowe życie” w innych rejonach zabytkowej części miasta.

 

7.09.2020

Na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej rozebrana została nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej. W bieżącym tygodniu prowadzone będą prace związane z wykonaniem elementów kanalizacji  deszczowej.

3.09.2020

Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Rozpoczęły się prace budowlane i tym samym zamknięcie ulicy Głębokiej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej. Przypominamy, że główny objazd do ul. Zamkowej odbywa się ulicą Głęboką od ul. Menniczej  w kierunku Rynku, następnie ulicami Tadeusza Regera, Bolesława Limanowskiego, Górny Rynek, Garncarska, Bobrecka, Wojciecha Korfantego i Jana Michejdy. 

2.09.2020

Trwają prace organizacyjne związane z odpowiednim przygotowaniem, wygrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy. W dniu  jutrzejszym planowane jest rozpoczęcie robót rozbiórkowych.

 

Projekt "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"/"Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky" dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.